Oğuzkaan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Logo
Oğuzkaan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Atatürk

Resmi ve özel sağlık sektöründeki hızlı büyüme, tıbbi teknolojiyi bilen ve tıbbi dokümantasyonu takip edebilme becerisine sahip yetişmiş insana daha çok ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Tıbbi sekreterler hastanelerden polikliniklere, özel muayenehanelerden öğretim üyelerinin yapacağı bilimsel çalışmalara desteğe kadar sağlık sektörünün her alanında çalışmalarının hızlanması ve verimliliğini arttıracaktır. Bu kayıtları halen doktorlar ve hemşireler tutmaktadır ve bu durum doktor ve hemşirelerin asli işlerini yapmaların olumsuz etkilemektedir. İstanbul'da Tıbbi Sekreterlik eğitimi veren 3 resmi okul bulunmaktadır. Dolayısıyla mezunlarımızın iş bulabilme şansı da oldukça yüksek olacaktır.

Tıbbi sekreter; sağlıkla ilgili istatistiki verileri derleyen, bilimsel metotlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen, tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürüten ve bilgiyi toplayıp belgeye dönüştürebilen kişidir.

Bölümümüzde hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmektedir.

Eğitim süresince MEB müfredat programında belirtilen akademik derslerin yanı sıra uygulamalı ortak alan ve dal dersleri öğretilmektedir.

Bölümün teorik dersleri okul bünyesinde, uygulamalı dersler (staj) öğretmenlerimizin gözetiminde hastaneler ve tıp merkezlerinde yapılacaktır.

Uygulama eğitim 11. ve 12. sınıfta haftada iki gün yapılır.

Öğrencilerimiz okulumuzdan 'Tıbbi Sekreter' unvanı ile mezun olurlar.

Mezunlarımız sağlık kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi resmi ve özel hastanelerin hasta dosyaları arşivinde, polikliniklerde, servis sekreterliklerinde görev yapabilirler. Hastane personeli ve hastalarla yakın ilişki içerisindedirler. Çalışma ortamı temiz ve gürültüsüzdür.

  Bu alanda çalışacak bireylerin;
 • Büro hizmetlerine ilgili,
 • Bilgilerin belgelenmesi konusunda becerikli,
 • Sabır gerektiren işlere yatkın,
 • Düzgün diksiyon sahibi,
 • Ayrıntıyı algılayabilen,
 • Dikkatli, düzenli, kurallara uyan,
 • Sorumluluk sahibi
 • İnsan ilişkilerinde başarılı
 • Bilgisayar, büro cihaz ve makineleri ile diğer otomasyon cihazlarına hakim
 • Yabancı dil ve tıp terminolojisine ilgili kişiler olmaları gerekir.

Çalıştığı hastanelerde yatak ve tedavi olanakları, giriş yapan hastaların çeşitli birimlere dağılımı, yapılan tedavinin türü, süresi, şifa ile taburcu olan veya ölenlerin vb. sayılarını toplar, düzenler ve ilgililerin hizmetine sunar.

Çalıştığı hastane veya sağlık kuruluşunun verimlilik, yatak kapasitesi, doğum hızı, ölüm oranı vb. konulardaki periyodik istatistik cetvellerini derler ve araştırıcıların hizmetine sunulması için düzene koyar.

Tıp alanında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derler, düzene koyar, hastanelerde hasta kaydı ve taburcu işlemlerini yapar, ilgili bölüm veya doktorlara gönderir, tıbbi raporları yazar.

Hastane arşivini baştan kurup düzenleyebilir.

  Mezunlarımız;
 • Üniversite hastaneleri,
 • Devlet hastaneleri,
 • Özel hastaneler,
 • Sağlık ocakları,
 • Klinikler,
 • Özel muayenehaneler,
 • Tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, vb.) şirketleri,
 • Medikal malzemenin satış ve tanıtım işleri,
 • Ambulans şirketlerinde iş bulabilirler.

Ayrıca doktorların bilimsel çalışmalarına yardımcı olabileceklerdir.

'Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik' programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden mezun olanlar hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre de büro şefliğine (İdari ve Teknik İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon işleri vb.) yükselebilirler.

Bölüm mezunlarımızın ek puan alarak yerleşebilecekleri üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümleri aşağıdaki gibidir.

Yerleştirme puanları, OBP nin 0.12 ile çarpılması ve YGS / LYS puanlarına eklenmesi ile elde edilen ek puanların eklenmesidir.

EK PUAN ALARAK YERLEŞEBİLECEĞİNİZ YÜKSEK OKUL PROGRAMLARI
Bölüm Adı Öğretim Süresi Puan Türü
İnsan Kaynakları Yönetimi 4 yıl YGS-6
Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 yıl YGS-6
Sağlık Yönetimi 4 yıl YGS-6
SINAVSIZ ÖN LİSANSLA GEÇEBİLECEĞİNİZ BÖLÜMLER
Bölüm Adı Öğretim Süresi
Ağız ve Diş Sağlığı 2 yıl
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi 2 yıl
Odyometri 2 yıl
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 yıl
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 yıl
Tıbbı Tanıtım ve Pazarlama 2 yıl
Oğuzkaan Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Bir Oğuzkaan Eğitim Kurumları Kuruluşudur
Copyright © 2013